Aktualizacja Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Informujemy, iż na stronie projektu został zamieszczony zaktualizowany Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Zaktualizowany dokument znajduje się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.