Informacja na temat oceny formalnej złożonych biznesplanów

Uprzejmie informujemy iż ocena formalna złożonych przez Państwa biznesplanów odbędzie się w dniach od 27.08 do 30.08.2020 r. Jeżeli w którymkolwiek złożonym przez Państwa biznesplanie wystąpią jakiekolwiek możliwe do uzupełnienia uchybienia formalne, zostaną Państwo o tym niezwłocznie powiadomieni telefonicznie przez Koordynatora projektu. Możliwość uzupełnienia uchybień formalnych odbędzie się w dniach od 01.09 do 03.09.2020 r. w biurze projektu Beneficjenta.