Ostateczne Listy Rankingowe

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy ostateczne listy rankingowe zarówno biznesplanów wybranych do dofinansowania jak również biznesplanów umieszczonych na liście rezerwowej.