Zapraszamy do udziału w projekcie

Lepsze jutro z własną firmą

Chcesz poznać więcej informacji? Skontaktuj się z nami!

Wnioskowana kwota dofinansowania musi być równa stawce jednostkowej tj. 23 050, 00 PLN, natomiast wnioskowana kwota wsparcia pomostowego jest równa 24 000,00 PLN.