Aktualizacja Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Informujemy, iż na stronie projektu został zamieszczony zaktualizowany Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Zaktualizowany dokument znajduje się w zakładce “Dokumenty do pobrania”.

Aktualizacja dotyczy §5 Wsparcie pomostowe finansowe pkt 5 oraz pkt 12.