Aktualizacja Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie

Informujemy, iż na stronie projektu został zamieszczony zaktualizowany Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie. Aktualizacja regulaminu dotyczy rozszerzenia zapisów wsparcia szkoleniowego w §8. Zaktualizowany dokument znajduje się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.