Szczegółowy Harmonogram Udzielania Wsparcia

Uprzejmie informujemy iż z dniem 8 lipca rozpoczynamy wsparcie szkoleniowo-doradcze „Szkolenie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej” umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.