lootus

Ostateczne Listy Rankingowe

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy ostateczne listy rankingowe zarówno biznesplanów wybranych do dofinansowania jak również biznesplanów umieszczonych na liście rezerwowej.

Wstępna Lista Rankingowa Biznesplanów Rekomendowanych do Dofinansowania

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy do Państwa informacji wstępną listę rankingową biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania. Jednocześnie informujemy iż każdy uczestnik/czka projektu, którego/j biznesplan został oceniony negatywnie i odrzucony na etapie oceny merytorycznej lub oceniony pozytywnie ale nierekomendowany do dofinansowania ma możliwość złożenia do beneficjenta wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu w terminie 3 dni roboczych od daty …

Wstępna Lista Rankingowa Biznesplanów Rekomendowanych do Dofinansowania Read More »

Ocena Merytoryczna Biznesplanów

Uprzejmie informujemy iż wszystkie biznesplany ocenione pozytywnie pod względem formalnym zostały przekazane do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna biznesplanów odbędzie się w terminie od 04.09.2020 do 18.09.2020 r.

Informacja na temat oceny formalnej złożonych biznesplanów

Uprzejmie informujemy iż ocena formalna złożonych przez Państwa biznesplanów odbędzie się w dniach od 27.08 do 30.08.2020 r. Jeżeli w którymkolwiek złożonym przez Państwa biznesplanie wystąpią jakiekolwiek możliwe do uzupełnienia uchybienia formalne, zostaną Państwo o tym niezwłocznie powiadomieni telefonicznie przez Koordynatora projektu. Możliwość uzupełnienia uchybień formalnych odbędzie się w dniach od 01.09 do 03.09.2020 r. …

Informacja na temat oceny formalnej złożonych biznesplanów Read More »

INFORMACJA NA TEMAT TERMINU SKŁADANIA BIZNESPLANÓW

Drodzy Państwo uprzejmie informujemy iż termin składania biznesplanów rozpoczynamy z dniem 13go sierpnia. Biznesplany będziecie Państwo mogli składać przez 10 dni roboczych tj. od dnia 13go sierpnia do dnia 26go sierpnia 2020 r. do godziny 16.00 Jeden egzemplarz kompletnego, trwale spiętego biznesplanu w wersji papierowej wraz z tożsamą wersją elektroniczną (w formie własnoręcznie podpisanego dokumentu …

INFORMACJA NA TEMAT TERMINU SKŁADANIA BIZNESPLANÓW Read More »