Ocena Merytoryczna Biznesplanów

Uprzejmie informujemy iż wszystkie biznesplany ocenione pozytywnie pod względem formalnym zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Ocena merytoryczna biznesplanów odbędzie się w terminie od 04.09.2020 do 18.09.2020 r.